Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Jesteśmy podmiotem odbierającym odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, który obowiązany jest do osiągania w danym roku sprawozdawczym odpowiednich poziomów recyklingu oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - dalej r.p.o.s.m. wprowadza nowy wzór na wyliczenie MOUBR.

Jakich danych powinniśmy żądać od RIPOK, by prawidłowo obliczyć masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku sprawozdawczym, przekazanych do składowania?

Ważne dla nas są informacje dotyczące w szczególności MBR1 i MBR2.

Czy RIPOK powinien przekazać nam dane z uwzględnieniem masy MBR1 i masy MBR2 (odpadów o kodzie 19 12 12), jak również z uwzględnieniem wielkości frakcji powyżej 80 mm i frakcji co najmniej od 0 do 80 mm?

Artykuł 9oa ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. nie wskazuje na konieczność uwzględniania tych danych przez RIPOK.

Jak prawidłowo powinna brzmieć przekazana przez RIPOK informacja, która pozwoli nam uwzględnić masę MBR1 i masę MBR2?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?