Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2011 r.

PYTANIE

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży artykułów spożywczych. Część sprzedaży odbywa się bezgotówkowo (sprzedaż przez Internet, wysyłkowa), część gotówkowo (dojeżdża do klientów). Podatnik ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Podatnik zamierza dokonać korekty podatku dochodowego za lata 2005-2011. W latach tych podatnik nie ewidencjonował całej dokonanej sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Na kasę "nabijał" nieprawidłowe wartości transakcji (zaniżał ilość sztuk, cenę i nie ewidencjonował wszystkich transakcji). Remanenty na koniec roku wyliczał, odnosząc się do faktur zakupu i błędnych (zaniżonych) raportów kasowych. Podatnik nie jest w stanie wiernie odtworzyć dokonanej w latach 2005-2011 sprzedaży. Dysponuje wyciągami bankowymi i wydrukami z kasy fiskalnej, które nie odzwierciedlają dokonanej sprzedaży. Nie można paragonów przyporządkować do kwot widniejących na wyciągach bankowych. Podatnik zamierza dokonać remanentu (prawidłowego spisu z natury) posiadanych na stanie towarów, na dzień 31 maja 2011 r. Następnie wychodząc od stanu początkowego towarów na dzień 1 stycznia 2005 r. Podatnik chce dodać wartość zakupionych przez te wszystkie lata towarów i odjąć wartość stanu końcowego (czyli wartość wynikającą z remanentu na 31 maja 2011 r.). W ten sposób podatnik wyliczy wartość sprzedanych towarów w latach 2005-2011 w cenie zakupu. Do tej wartości doda uśrednioną marżę (ponieważ w każdym roku marża była inna). Otrzymaną wartość porówna z wartością sprzedaży zadeklarowaną do urzędu skarbowego. Wyliczona w ten sposób różnica stanowić będzie sprzedaż, której podatnik nie zadeklarował w latach 2005-2011.

Czy podatnik może w ten sposób wyliczyć brakującą sprzedaż?

W którym roku/miesiącu ją zadeklarować?

Jeżeli nie, to w jaki inny sposób wyliczyć i sporządzić korekty podatku za lata 2005-2011?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?