Jaki złożyć raport do ZUS za miesiąc, gdy zleceniobiorca nie świadczy pracy? - OpenLEX

Jaki złożyć raport do ZUS za miesiąc, gdy zleceniobiorca nie świadczy pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka będąca płatnikiem chce zawrzeć umowę zlecenie rozliczaną godzinowo z osobą fizyczną, która nie jest nigdzie zatrudniona na umowę o pracę oraz nie ma podpisanych innych zleceń. Spółka będzie zobowiązana do odprowadzania składki emerytalnej, rentowej, zdrowotnej, wypadkowej, FGŚP, FP (jeśli przekroczy 2800 zł brutto) oraz chorobowej (dobrowolnie). Umowa ma być zawarta na czas nieokreślony.

Co w sytuacji, gdy w danym miesiącu zleceniobiorca nie będzie świadczył usług, gdyż nie będzie takiego zapotrzebowania?

Osoba będzie zgłoszona do ZUS.

Czy taką osobę w DRA należy wykazać z RCA zerowe czy należy ją wstecz wyrejestrować, gdy dochód = 0?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?