Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie przepisów Kodeksu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje i w jaki sposób go udzielać pracownikowi, z którym podpisano umowę o pracę na czas określony od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. na zasadach określonych w Kodeksie pracy na stanowisku nauczyciela w wymiarze 1,9/18 godz. tygodniowo? Przepisy ustawy Karta Nauczyciela stosuje się tylko do tygodniowego wymiaru godzin. Nauczyciel jest zatrudniony w technikum, wykształcenie średnie (ukończył technikum). Przedmiot, którego naucza jest realizowany 2 razy w tygodniu w środę (1/18 godz.) i piątek (0,9/18 godz.) rozliczany jest z godzin uśrednionych. Oprócz tego ten pracownik ma stałą umowę o pracę w tej samej szkole (technikum) na czas nieokreślony na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu na podstawie Karty Nauczyciela i pracuje w wymiarze 22/22 godz. tyg., posiada 20-letni staż pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX