Nowość Jaki wymiar godzin przedmiotów w zakresie rozszerzonym powinien realizować uczeń w klasie I szkoły ponadpodstawowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania uczeń może wybrać od 2-3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, jednocześnie w klasie pierwszej należy na nie przeznaczyć 4 godziny. Jeżeli w szkolnym planie nauczania są 3 przedmioty, odpowiednio w wymiarze: matematyka - 2 godziny, fizyka - 1 godzina i chemia - 1 godzina i uczeń wybierze do realizacji fizykę i chemię albo ogólnie dwa przedmioty w dowolnym zestawieniu to będzie realizował mniej niż 4 godziny. Czy taka sytuacja jest zgodna z przepisami prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX