Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik za zgodą organu prowadzącego jest zatrudniony na zasadach określonych w ustawie Kodeks pracy w szkole do prowadzenia zajęć przedmiotów zawodowych od 1 września 2018 roku do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19. Ile należy wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i czy ma to być liczone zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela czy Kodeks pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację