Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r.

PYTANIE

Jesteśmy publiczną szkołą ponadgimnazjalną ogólnodostępną. Od października 2018 r. dla ucznia, który przedstawił orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną mamy zorganizować zajęcia rewalidacyjne (w ramach terapii logopedycznej) w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia ma poprowadzić nauczyciel bibliotekarz zatrudniony w wymiarze 26/30 etatu. Nauczyciel posiada studia podyplomowe w zakresie logopedii. Jakie będzie pensum tego nauczyciela? Czy uśrednione, jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy może podpisać z nauczycielem drugą umowę o pracę, jeżeli tak, to ile wynosi pensum nauczyciela zatrudnionego dodatkowo do prowadzenia zajęcia rewalidacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?