Jaki wpływ na rachunek przepływów pieniężnych ma otrzymanie dotacji do środków trwałych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jurczyga Maciej
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2016 r.

PYTANIE

Sporządzam rachunek przepływów pieniężnych. Otrzymaliśmy dotację unijną w 2015 r. na pokrycie zakupionych w 2014 r. przez nas środków trwałych w 60% - 276.828 zł. Dotację zaksięgowałam na rozliczenie pozostałe przychodów (strona Ma). Sukcesywnie co miesiąc po stronie Wn rozliczenie pozostałe przychodów 60% wartości amortyzowanych środków trwałych zaliczam do przychodów operacyjnych. W bilansie jest ujęte saldo tego konta po stronie pasywów jako rozliczenia międzyokresowe długoterminowe. Środki trwałe sfinansowane dotacją unijną zostały przez nas zakupione w 2014 r., dlatego też na koncie rozliczenie pozostałych przychodów została ujęta amortyzacja (60%) tych środków za 2014 r., co stanowi 25.784,58 zł.

Jaki to ma wpływ na przepływy pieniężne i w którym miejscu powinnam ująć tę operację gospodarczą?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access