Jaki wpływ na możliwość pobierania prowizji od kredytów zabezpieczonych hipoteką ma ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 r. Nr 126, poz. 715)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Proszę o informację o wpływ ustawy z dnia 17 czerwca 2011 r. o kredycie konsumenckim, na możliwość pobierania prowizji od kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Ograniczenia dotyczące możliwości pobierania prowizji zostały opisane w art. 50. Jednak, czy zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 nie dotyczy kredytów zabezpieczonych hipoteką? Jeżeli tak, to czy w zakresie tego typu kredytów bank może pobrać dowolną prowizję, czy nie może pobrać żadnej.

Dodatkową komplikację (niezrozumiałość) tych zapisów wprowadzają ograniczenia dotyczące kredytów w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. W ograniczeniach wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 2, 3 i 6. nie ma wspomnianego art. 51 pkt 1.

Czy to oznacza, że niemożliwość pobrania prowizji dla kredytu w ROR, jaka została zapisana w art. 51, nie dotyczy kredytów spłacanych w okresie do 3 miesięcy, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, 3 i 6?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access