Jaki tryb rozwiązania umowy o pracę należy zastosować, jeśli pracownik przechodzi na rentę na podstawie decyzji ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik pobierał świadczenie rehabilitacyjne od 17 kwietnia 2015 r. do 10 kwietnia 2016 r. Decyzją ZUS z dnia 8 lipca 2016 r. przyznano mu rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia 11 kwietnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. Pracownik złożył prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 26 lipca 2016 r., dołączając decyzję ZUS.

1. Czy ma zastosowanie tryb porozumienia stron, jeżeli pracownik przechodzi na rentę (decyzja ZUS) po wyczerpaniu możliwości pobierania świadczenia rehabilitacyjnego?

2. W czasie nieobecności pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, zatrudniony był pracownik na zastępstwo.

Z jaką datą powinno nastąpić rozwiązanie umowy, a tym samym z jaką datą należy nawiązać nową umowę o pracę z następną osobą?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access