Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2015 r.

PYTANIE

Osoba samotnie gospodarująca pobiera zasiłek stały w pełnej wysokości z uwagi na deklarowany brak dochodów. Aktualnie wyszło na jaw, iż świadczeniobiorca świadomie zataił podejmowane zatrudnienia na umowę o pracę (miesięczny dochód netto z wynagrodzenia za pracę wynosi 1200 zł). Ww. osoba miała przyznany zasiłek stały decyzją od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r., natomiast pracę podjęła 1 sierpnia 2014 r. na czas określony do 31 października 2019 r. W miesiącu kwietniu 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia prawa do zasiłku stałego.

1. W związku z powyższym należy uchylić decyzję przyznającą i czy w sentencji tej decyzji należy wpisać datę od kiedy uchylane jest świadczenie?

Jeśli tak, to od jakiego miesiąca należy uchylić prawo do świadczenia?

Czy w sentencji decyzji jednocześnie też odmówić dalszego prawa doświadczenia?

2. Czy w decyzji uchylającej zawrzeć rozstrzygnięcie dotyczące nienależnie pobranego świadczenia?

Czy konieczne są trzy postępowania obejmujące: wszczęcie i uchylenie prawa; wszczęcie i nienależnie pobrane świadczenia; wszczęcie i żądanie zwrotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?