Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Krawczyk Teresa
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Jaki termin obowiązuje kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych) na przesłanie do upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, o którym mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 u.o.z.p., zawiadomienia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wobec mieszkańca domu, zleconego przez pielęgniarkę?

W domu pomocy społecznej zatrudniony jest lekarz psychiatra na umowę zlecenie. W związku z tym, w przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego zleconego przez pielęgniarkę, niezwłocznie powiadamia ona tego lekarza, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 4 r.p.b. oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania. Lekarz ten, po otrzymaniu zawiadomienia, nie ma określonego terminu dokonania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, zgodnie z ust. 5 wyżej cytowanego paragrafu. Po odnotowaniu w zawiadomieniu swojej oceny przekazuje ją kierownikowi jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, który ma obowiązek niezwłocznego przekazania tego zawiadomienia lekarzowi upoważnionemu przez marszałka (§ 16 ust. 6 r.p.b.). Lekarz upoważniony przez marszałka stoi na stanowisku, oceniając zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego, że zawiadomienie musi być dostarczone do niego w terminie trzech dni od daty zastosowania przymusu bezpośredniego, w przeciwnym razie nie dokonuje oceny. Nie przyjmuje argumentu, że termin 3 dni, określony art. 18 ust. 10 pkt 2 u.o.z.p., dotyczy wyłącznie terminu dokonania oceny przez upoważnionego przez marszałka województwa lekarza. Kierownik jednostki organizacyjnej nie ma ściśle określonego terminu powołania tego lekarza, a jedynie ma to wykonać niezwłocznie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?