Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB wydał decyzję 30.03.2020 r., która została doręczona stronom 7.04.2020 r. W związku z przepisami art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. jaki termin mają strony na złożenie odwołania od niniejszej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?