Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie ze statutem prowadzi kluby zajmujące się działalnością społeczną, oświatowo- kulturalną a także związaną z kulturą fizyczną, rekreacją i sportem. Ze względu na charakter działalności zajęcia odbywają się w klubach osiedlowych w godzinach popołudniowych, a wielokrotnie w dniach wolnych i świętach (zgodnie z zaplanowanymi, uzgodnionymi potrzebami mieszkańców). Obecnie pracuje tam osoba w ramach umowy cywilnej. Od nowego roku chcemy zatrudnić ją w ramach umowy o pracę. Chcielibyśmy aby zajęcia mogły się odbywać w zależności od potrzeb mieszkańców w godzinach 12 - 22, oczywiście z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy. Jaki system czasu pracy należny zastosować? Czy może być to ruchomy czas pracy w ramach równoważnego czasu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?