Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Małżeństwo pobiera zasiłek stały. Pan Y otrzymuje zasiłek stały w wysokości 514 zł -do nadal, Pani X do dnia 31.07.2018 otrzymywała zasiłek stały w wysokości 257 zł.W dniu 31.07.2018 straciło ważność orzeczenia o niepełnosprawności. W okresie oczekiwania za nowe orzeczenie o niepełnosprawności Pani X otrzymała zasiłek okresowy w wysokości 257 zł. (od 01.08.2018 r do 30.09.2018) OPS zawiesił postępowanie do czasu otrzymania nowego orzeczenia. We wrześniu Pani X zgłosiła się z nowym orzeczeniem kwalifikującym ją do otrzymania zasiłku stałego. Pani X przysługuje zasiłek stały od 01.08.2018 do 30.09.2018 w kwocie 128,50 zł (odliczono zasiłek okresowy). Pytanie w jakiej wysokości zmienić zasiłki stałe od dnia 01.10.2018 r w związku ze zmianą kryterium dochodowego, Czy słuszna będzie zmiana zasiłku stałego dla Pana Y w wysokości 528 zł a dla Pani X- 264 zł

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?