Jaki skutek w zakresie składek ZUS wywołują różnice remanentowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych - kwartalnie. Inwentaryzację przeprowadzam co miesiąc - na koniec każdego miesiąca. W maju dokonałem sprzedaży mieszkania - towaru handlowego - za kwotę 100.000 zł. Była to jedyna moja transakcja w maju. Koszt sprzedanego lokalu (80.000 zł) dla potrzeb podatku dochodowego rozpoznam przy rozliczeniu podatku za 2 kwartał na podstawie inwentaryzacji z dnia 30-06-2022 r.

Czy fakt rozliczania podatku dochodowego kwartalnie wyklucza rozliczenie dochodu dla potrzeb składki zdrowotnej za 05/2022 z uwzględnieniem remanentu na dzień 31-05-2022 r.?

Czy składkę zdrowotną za czerwiec 2022 r. powinienem zapłacić na podstawie dochodu za maj w wysokości 100.000 zł czy 20.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX