Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego wydał decyzję w trybie art. 51 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane, orzekającą brak podstaw do nałożenia obowiązku wykonania w celu doprowadzenia budynku do zgodności z prawem. Przyczyną postępowania były istotne odstąpienia od projektu budowlanego i stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja WINB została utrzymana przez WSA, który oddalił skargę na decyzję. Inwestor złożył skargę kasacyjną na wyrok. NSA wyrokiem uchylił zaskarżony wyrok WSA oraz decyzję WINB.

Jaki skutek ma ten wyrok dla postępowania PINB, czy de facto decyzja PINB stała się ostateczna i prawomocna, czy w wyniku tego WSA powinien ponownie rozpoznać skargę na decyzję WINB?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?