Jaki przepis/orzecznictwo definiuje sposób przystosowania pojazdów do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz do... - OpenLEX

Jaki przepis/orzecznictwo definiuje sposób przystosowania pojazdów do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2021 r.

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) - dalej r.w.o.k. podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do posiadania co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i co najmniej 2 pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Przepis ten nie odwołuje się bezpośrednio do obowiązku posiadania tych pojazdów z tzw. funkcją kompaktującą.

Jak należy weryfikować spełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku posiadania odpowiednio przystosowanych pojazdów?

Jaki przepis/orzecznictwo definiuje sposób przystosowania pojazdów do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych?

Czy wystarczającym jest posiadanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu zapisu: "wywóz śmieci" w rubryce: "przeznaczenie pojazdu"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX