Jaki powinien być zapis w rejestrze placówek niepublicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Placówka o nazwie "Centrum Edukacji" złożyła wniosek do jednostki samorządowej o wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządową.

Jako typ placówki zaznaczono "placówka oświatowo-wychowawcza".

Placówka kształci dzieci i młodzież, prowadząc zajęcia rozwijające zainteresowania i pogłębiające wiedzę. Ponadto prowadzone będą zajęcia obejmujące naukę języków obcych, zajęcia ruchowo-taneczne, logopedyczne, sportowe oraz gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna. W placówce będą organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne.

Jaki typ placówki powinien być wpisany w rejestrze, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonych zajęć: "placówka oświatowo-wychowawcza", czy "centrum kształcenia ustawicznego"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX