Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majer Roman
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki powinien być udział właściciela obiektu w przypadku wystąpienia najemcy do odp. komendanta wojewódzkiego PSP o akceptację działań zamiennych na podstawie ekspertyzy techniczno-budowlanej sporządzonej przez odp. rzeczoznawcę?

Jakie decyzje i działania muszą być podejmowane z inicjatywy właściciela, by uzyskać jego zgodę, a jakie powinny być z nim konsultowane (sporządzenie ekspertyzy, wystąpienie o odstępstwo, wykonanie projektów, zmiana sposobu użytkowania, zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenie na budowę)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?