Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dziecko powyżej 25 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, na które przysługuje świadczenie pielęgnacyjne musi być obligatoryjnie wpisane do składu rodziny osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny na inne dziecko?

Czy Wnioskodawca może je wpisać na zasadzie dobrowolności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?