Jaki powinien być skład rodziny i czyje dochody należy liczyć do świadczenia z FA?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2018 r.

PYTANIE

Dziadek będący opiekunem prawnym będzie ubiegał się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla wnuka. Małoletni ma zasądzone alimenty od ojca płatne do rąk opiekuna prawnego.

W tej sytuacji jaki powinien być skład rodziny i czyje dochody należy liczyć do składu rodziny?

Dziadek jest osobą pozostająca w związku małżeńskim oraz posiada dziecko powyżej 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX