Jaki podmiot jest zobowiązany do wykonania rekultywacji gruntów rolnych i leśnych w przypadku nielegalnego wydobywania kopaliny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest podstawa prawna, zawarta w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - dalej pr. geol., z której wynika obowiązek wykonania rekultywacji gruntów rolnych i leśnych w przypadku nielegalnego wydobywania kopaliny?

Kto jest zobowiązany do wykonania takiej rekultywacji - wydobywający bez koncesji czy właściciel działki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX