Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Kto jest organem kompetentnym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania "Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk - Kanał Rudzki", jeżeli zgodnie z decyzją środowiskową przedsięwzięcie jest zakwalifikowane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a i pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś.?

Treść decyzji nie określa urządzeń zakwalifikowanych na podstawie pkt 65 (budowle przeciwpowodziowe). Nadmieniamy, że przedsięwzięcie realizowane jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?