Jaki organ powinien zająć się interwencją dotyczącą powtarzających się wycieków ścieków na prywatny grunt z przepompowni ścieków komunalnych eksploatowanej przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki organ powinien zająć się interwencją dotyczącą powtarzających się wycieków ścieków na prywatny grunt z przepompowni ścieków komunalnych eksploatowanej przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne?

Czy oprócz wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który powinien nadzorować to przedsiębiorstwo, działania powinien podjąć wojewódzki inspektorat ochrony środowiska albo Wody Polskie?

Jakie przepisy kompetencyjne o tym decydują?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX