Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2016 r.

PYTANIE

Dyrektor RZGW w podstawie prawnej decyzji powołał art. 88l ust. 2 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., natomiast w orzeczeniu zwolnił od zakazu wykonywania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięć, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 pr. wod.

Czy w opisanym przypadku organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego będzie marszałek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację