Jaki organ powinien rozpatrzyć wniosek w sprawie poboru wód z rzeki w celu technologicznym cyt.: „przedmiotowa woda zostanie użyta w celu uzyskania odpowiedniej wilgotności korpusu drogowego” planowanej drogi ekspresowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2019 r.

PYTANIE

Jaki organ powinien rozpatrzyć wniosek w sprawie poboru wód z rzeki w celu technologicznym cyt.: "przedmiotowa woda zostanie użyta w celu uzyskania odpowiedniej wilgotności korpusu drogowego" planowanej drogi ekspresowej S rozumianej jako przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko?

To finalnie droga S będzie przedsięwzięciem z pierwszej grupy, nie zaś sam jej etap budowy. Wnioskodawcą w sprawie jest generalny wykonawca robót, a nie GDDKIA, ponieważ to wykonawcy jest potrzebna ta woda, w celu uzyskania dobrych parametrów gruntów, o których mowa powyżej. Wyżej wymieniony pobór nie jest związany z drogą S, a z technologią robót (budowa). Dyrektor RZGW jest właściwy m.in. w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a Dyrektor ZZ w pozostałych sprawach. Wnioskowany pobór jest zlokalizowany ok. 15 km od placu budowy, a pobrana woda rozpraszana jest na budowany korpus drogowy z beczkowozu.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access