Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie przeprowadzonej kontroli przez OUG w zakładzie górniczym eksploatującym kruszywo naturalne na podstawie koncesji wydanej przez starostę stwierdzono, że wywóz odbywa się poprzez przekop łączący dwa wyrobiska (niezgodnie z koncesją - miała być równia pochyła zgodnie z wnioskiem). Przekop wykonany jest w granicy terenu i obszaru górniczego, jednak w obszarze nieprzeznaczonym do eksploatacji, poza udokumentowanym złożem.

Jakie postępowanie powinien wszcząć starosta, a jakie OUG, który sprawuje nadzór na ruchem zakładów górniczych?

Czy starosta powinien wystąpić do OUG o tok postępowania, aby się one nie wykluczały? Aby powstał przekop, prowadzone były prace ziemne. Jak należy traktować urobek powstały w wyniki tych prac?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację