Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Król Lidia
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2017 r.

PYTANIE

Marszałek województwa w 2010 r. wydał decyzję stwierdzającą wygaśniecie koncesji na eksploatację złoża (eksploatacji zaniechano w 2009 r.), zobowiązując w niej przedsiębiorcę do rozliczenia złoża dodatkiem do dokumentacji geologicznej, likwidacji zakładu górniczego i rekultywacji na zasadach określonych ustawą z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l. Termin zakończenia obowiązku rekultywacji upłynął w grudniu 2014 r. Przedsiębiorca nie dokonał rozliczenia złoża oraz nie wykonał rekultywacji. Nigdy nie wystąpił do organu właściwego w sprawie rekultywacji (starosty) o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji.

Jaki organ powinien egzekwować nałożone przez marszałka obowiązki określone w decyzji stwierdzającej wygaśniecie koncesji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację