Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Marszałek województwa wydał pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji usytuowanych na trenie trzech ośrodków aministracyjno-warsztatowych. Spółka jako grupa kapitałowa kopalni prowadzi na terenie ośrodka działalność polegającą na regeneracji taśm przenośnikowych, a także gospodaruje surowce wydobywane wraz z węglem brunatnym. Na spółkę przeniesiono wszelkie prawa i obowiązki. Spółka wystąpiła do starosty o zmianę pozwolenia. Zmiana dotyczy objęcia pozwoleniem prasy wulkanizacyjnej oraz zbiorników rozpuszczalników.

Jaki organ powinien dokonać zmiany przedmiotowego pozwolenia?

Należy dodać, że wskazana instalacja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?