Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy odpowiedzialności i naprawienia szkód po wydobyciu kopaliny (piasku) bez wymaganej koncesji z terenu działki przez osobę - sprawcę niebędącą właścicielem a ustaloną przez policję. Urząd górniczy prowadzi sprawę zgodnie z przepisami ustawy z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Jaki organ może nakazać przywrócenie środowiska do stanu poprzedniego (wypełnienie wyrobiska i wyrównanie terenu), jeżeli właściciel nie może wykorzystywać działki zgodnie z przeznaczeniem (grunty rolne)? Co można zrobić w opisanej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?