Jaki organ jest właściwy do zmiany decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, która została wydana przez organ II instancji po postępowaniu odwoławczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki organ jest właściwy do zmiany decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, która została wydana przez organ II instancji po postępowaniu odwoławczym?

RDOŚ wydał decyzję środowiskową. Po rozpatrzeniu odwołania strony od decyzji RDOŚ organ II instancji - GDOŚ wydał decyzję, w której zmienił niektóre zapisy decyzji wydanej przez RDOŚ. Następnie RDOŚ wydał decyzję zmieniającą swoją pierwotną decyzję środowiskową (z uwzględnionymi zmianami wniesionymi przez GDOŚ).

Czy RDOŚ był właściwym organem do wydania zmiany decyzji, która wcześniej została zmieniona przez organ odwoławczy (tu GDOŚ)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX