Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki organ będzie właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, a maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg?

Czy przy analizie należy brać pod uwagę wszystkie magazynowane odpady z przetwarzania i zbierania, czy tylko te, które są magazynowane przy zbieraniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?