Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2015 r.

PYTANIE

Jaki organ - starosta czy marszałek - jest właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w związku z prowadzeniem instalacji do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton, w myśl ust. 5 pkt 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości- dalej r.i.p.z.ś.?

Do której kategorii należy zakwalifikować ten rodzaj przedsięwzięcia według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access