Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i wykonanie nowego mostu na obszarach szczególnego... - OpenLEX

Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i wykonanie nowego mostu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i wykonanie nowego mostu na rzece. Nowy most powstanie w miejscu, w którym znajduje się most przeznaczony do rozbiórki. Wnioskodawcą jest gmina. Do wniosku w przedmiotowej sprawie dołączono decyzję zwalniającą z zakazów wydaną przez dyrektora RZGW w trybie art. 88l ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.

Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie - starosta czy marszałek województwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX