Jaki organ jest właściwy do wydania opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na... - OpenLEX

Jaki organ jest właściwy do wydania opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi, zlokalizowanego na terenie dwóch powiatów. Przedsięwzięcie należy do mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Czy wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa cześć przedsięwzięcia w ramach prowadzonego postępowania, powinien wystąpić o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do dwóch powiatowych inspektorów sanitarnych, z uwagi na położenie przedsięwzięcia na terenie dwóch powiatów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?