Jaki organ jest właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Została wydana decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości na rok 2015 na osobę zmarłą. Syn zmarłej wniósł o uchylenie decyzji wskazując art. 247 § 1 o.p., obligujący organ podatkowy do przesłania do organu odwoławczego celem stwierdzenia nieważności decyzji.

Czy organ podatkowy musi przesłać dokumenty do SKO celem stwierdzenia nieważności decyzji?

Czy też może uchylić decyzję, ponieważ o fakcie, że osoba wymieniona w decyzji nie żyje dowiedział się po dokonaniu wymiaru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX