Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do gminy wpłynęła skarga dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania. Przedmiotową działalność prowadzi osoba fizyczna. Działalność dotyczy sprzedaży węgla i kruszywa. Inwestor uzyskał w starostwie pozwolenie na wykonanie utwardzenia i wagi samochodowej na przedmiotowej działce oraz uzyskał zezwolenie na wyłączenie (z naliczeniami) użytku z produkcji rolniczej. Zgodnie z miejscowym planem działka, na której prowadzona jest ww. działalność, opisana jest jako: budownictwo zagrodowe z dopuszczeniem lokalizacji obiektów usług i rzemiosła nieuciążliwego dla otoczenia. Miejscowy plan nie wyjaśnia pojęcia "usługi nieuciążliwe dla otoczenia". Na etapie ubiegania się o pozwolenie budowlane organ (starostwo) nie żądał decyzji środowiskowej.

Jaki organ - i na jakiej podstawie prawnej - jest kompetentny, aby stwierdzić na tym etapie, czy opisana działalność jest zgodna z miejscowym planem w zakresie "nieuciążliwości dla otoczenia"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?