Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: plac jac
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W imiennym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej określono zakres "Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji dla potrzeb podatku dochodowego w 2004 r. oraz zgodności danych zadeklarowanych w zeznaniu PIT-36 za 2004 r. z dokumentacją źródłową". Po otrzymanym protokole urząd wydał dwa postanowienia. Jedno dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie określenia "wysokości odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2004 r. z tytułu niezapłaconych w części lub w całości zaliczek za podatek dochodowy, za poszczególne miesiące 2004 r., które nie stały się elementem podatku należnego za 2004 r.".

Czy wydanie postanowienia jest słuszne i zgodne z zakresem kontroli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację