Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki okres należy przyjąć do wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w przypadku, kiedy pracownik nie wypracował dodatków zmiennych?

Pracownik A Pracownik we wrześniu 2014 r. korzystał z 10 dni urlopu wypoczynkowego. Jest on wynagradzany stałą stawką wynagrodzenia zasadniczego. W okresie przyjętym do wyliczenia składników zmiennych: sierpień 2014 (wynagrodzenie za lipiec); lipiec 2014 r. (wynagrodzenie za czerwiec); czerwiec 2014 r. (wynagrodzenie za maj) wypłacono pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wypracowane w maju 2014 r. w ilości 2 godzin. Innych składników nie miał, był obecny we wszystkie dni pracy.

Czy do podstawy wynagrodzenia urlopowego ze zmiennych należy przyjąć średnią wyliczoną z trzech miesięcy poprzedzających urlop, czy należy poszukać miesięcy w których wystąpiły u tego pracownika zmienne i tylko te miesiące przyjąć do wyliczeń?

Przykładowo czerwiec 2014 r. (wynagrodzenie za maj); lutym 2014 r. (wynagrodzenie za styczeń); czerwiec 2013 r. (za maj 2013).

Czy jednak w takiej sytuacji przyjąć okres 12 miesięcy?

Pracownik sporadycznie ma wypłacane wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (mała wartość wahań) i był bez okresu absencji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?