Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z "Obwieszczeniem MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy" od 2 stycznia 2017 r. należy wprowadzić "nowy wzór skierowania na badania lekarskie dla pracowników"?

W obwieszczeniu tym w załączniku 3a zmieniła się podstawa prawna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?