Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biuro księgowe otrzymało zlecenie prowadzenia księgowości fundacji. Fundacja ta jest zarejestrowana w KRS w rejestrze przedsiębiorców. Na pierwszej stronie "odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców" z KRS, jest napisane "podmiot wpisany także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej". W dziale 1 w rubryce 1 "dane podmiotu" wiersz 1 brzmi: "oznaczenie rodzaju organizacji" i tu jest wpisane "fundacja". Natomiast w typowym odpisie z rejestru przedsiębiorców KRS rubryka ta jest zatytułowana "oznaczenie formy prawnej" i zawiera wpis "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Jest jeszcze kolejna różnica -w spółkach rubryka 4 to "informacja o umowie" a w fundacji "informacja o statucie".

Jaki mam zastosować plan kont i rachunek wyników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?