Jaki liczyć okres 12 miesięcy, od którego zależne jest zastosowanie przepisów nowego PZP dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający planuje przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym w lipcu 2021. Planuje się zawarcie umowy z wykonawcą w połowie lipca 2021 r. Realizacja umowy obejmuje okres 1.09.2021 r. - 31.08.2022 r. (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół).

Czy w związku z powyższym do tej umowy zastosowanie będzie miała zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku umów zwieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy na podstawie art. 436 PZP i art. 439 PZP?

Czy jednak należy uznać, że umowa zostaje zawarta na 12 miesięcy, bo termin jej wykonania nie przekracza 12 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access