Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy spółki niejednokrotnie wyjeżdżają w zagraniczne podróże służbowe. Po zakończonej delegacji (do 14 dni) rozliczają wydatki związane z podróżą, np. faktura za hotel, kwitki za przejazd metrem lub bilety autobusowe itp. Ponadto w przypadku podróży samochodem służbowym ponoszone są wydatki na zakup paliwa oraz autostrady. Wydatki potwierdzające poniesienie kosztu to: faktury, rachunki, kwity, paragony, a czasem nawet oświadczenie pracownika

Według jakiego kursu należy wycenić poniesiony koszt który jest wyrażony w walucie?

Zgodnie z interpretacją z dnia 11 września 2014 r., IPPB5/423-560/14-2/IŚ, dniem poniesienia wydatku jest dzień rozliczenia przez pracownika podróży służbowej, a do wyceny przyjmuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego przecedzającego dzień rozliczenia delegacji. Natomiast zgodnie z interpretacją z dnia 7 stycznia 2014, IBPBI/2/423-1236/13/BG, do wyceny kosztu należy zastosować średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienie faktur lub rachunków, a dla pozostałych kosztów z dnia poprzedzającego dzień rozliczenie delegacji. Dodatkowo MF opublikowało na stronie wyjaśnienie dotyczące kosztów podróży służbowych dla przedsiębiorcy.

Jak ostatecznie powinna być dokonana wycena kosztu delegacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?