Jaki kurs przyjąć dla ewidencji kosztów zakupu i zobowiązań?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2005 r.

PYTANIE

Spółka jawna zakupuje towary handlowe w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego i np. towar otrzymuje i przyjmuje do magazynu 9 września 2005 r. i z tą datą ewidencjonuje w księgach handlowych, natomiast faktura od dostawcy wystawiona jest z datą 30 sierpnia 2005 r.

Dla potrzeb VAT bezsporne jest, że należy przyjąć kurs z dnia faktury czyli z 30 sierpnia 2005 r.,

Z którego dnia przyjąć kurs euro dla ewidencji kosztów zakupu i zobowiązań, czy z 9 września 2005 r. czy ten sam co dla potrzeb VAT? Moim zdaniem należy przyjąć kurs euro z dnia dostawy i ewidencji kosztów, czyli z 9 września.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access