Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Polska spółka zawarła trójstronną umowę dotyczącą składu konsygnacyjnego. Umowa zawarta została miedzy sprzedawcą zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce (siedziba w Niemczech), kupującym również zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i wspomnianą spółką jako "gospodarzem" (pobierającym ze składu konsygnacyjnego). Spółka niemiecka raz w miesiącu na podstawie raportu wystawia fakturę za pobrane towary przez "gospodarza", fakturując je na kupującego. Kupujący natomiast pobrania te fakturuje na spółką zwaną "gospodarzem", która pobrała towary z magazynu. Kupujący prowadzi jedynie działalność handlową, tak więc z założenia odsprzedaje pobrane faktury natychmiast po otrzymaniu raportu od firmy sprzedającej (mamy tutaj więc do czynienia z pewną forma pośrednictwa).

Czy w związku z powyższym spółka określana jak kupujący fakturując na spółkę pobierającą towary ze składu konsygnacyjnego powinna zastosować kurs z daty pobrania towarów z magazynu?

Dostawy mają charakter ciągły, a raport jest sporządzany pierwszego dnia miesiąca. W takim przypadku fakturowanie odbyło się z wykorzystaniem kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia raportu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?