Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Sprowadzamy towar z Chin i dokonujemy odprawy celnej w Austrii. Faktura handlowa i faktura za transport wystawione są w USD i na potrzeby austriackiego SAD przeliczane są na euro (wg kursu celnego austriackiego USD/euro. Na dokumencie SAD cło i podstawa podatku VAT są podane w euro.

Jaki kurs i z jakiego dnia powinniśmy przyjąć do zaewidencjonowania faktury handlowej i przyjęcia towaru oraz do wyliczenia podstawy VAT faktury wewnętrznej? Czy cały SAD należy przyjąć wg kursu NBP euro i na tej podstawie wyliczyć kurs USD dla faktury? Czy przyjąć kurs średni NBP USD z dnia wystawienia SAD dla faktury i kurs NBP euro dla cła?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?