Jaki kod powinien pojawić się w umowie między wytwórcą a odbiorcą mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 5 stycznia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Przedsiębiorstwo posiada pozwolenie zintegrowane, w którym jest zawarte pozwolenie na wytwarzanie odpadu o kodzie 10 01 80 - mieszanka popiołowo-żużlowa z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych. Obecnie prowadzone są prace mające na celu przekazywanie odpadu do unieszkodliwiania w procesie odzysku R5. Odbiorca odpadów wystąpił o pozwolenie na prowadzenie odzysku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.u.o.i., przed kodem odpadu wpisał ex 10 01 08 - mieszanka popiołowo-żużlowa z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych niepochodząca z palenisk fluidalnych.

Jaki kod powinien pojawić się w umowie między wytwórcą a odbiorcą odpadów? Jaki kod powinien pojawić się na karcie przekazania odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX