Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zwolniony w trybie dyscyplinarnym, z którym umowa została rozwiązana przez pracodawcę bez wypowiedzenia. Pracownik pozwał tego pracodawcę do sądu o odszkodowanie i sprostowanie świadectwa pracy. Sąd wydał wyrok i nakazał wypłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz sprostowanie świadectwa pracy. W takim wypadku na podstawie art. 97 Kodeksu pracy jako przyczyna ustania stosunku pracy zostało wskazane "rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę".

Jaki w tym wypadku powinien być wskazany kod podstawy prawnej rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego w bloku V pkt 03 druku ZUS ZWUA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?