Jaki kod należy przypisać świadczeniobiorcy posiadającemu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki kod tytułu uprawnienia dodatkowego należy wskazać dla pacjenta posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności, który skorzystał z rehabilitacji ambulatoryjnej bez skierowania i poza kolejnością?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access